Spotkanie z nowym Rektorem SUM

5 września 2012 w Rektoracie SUM odbyło się spotkanie przedstawicieli działających w Uczelni związków zawodowych z nowym rektorem prof. dr. hab. Przemysławem Jałowieckim. Nasz Związek reprezentowali Danuta Gojna-Ucińska, Aleksandra Kochańska-Dziurowicz oraz Paweł Bojko.

Spotkanie odbywało się w spokojnej i miłej atmosferze. Podczas rzeczowej rozmowy związkowcy zapoznali Pana Rektora z kilkoma problemami, które nurtują zarówno członków działających w naszej Uczelni związków zawodowych, jak również osoby nie zrzeszone w tych organizacjach. Przedstawione przez związkowców zagadnienia dotyczyły m.in: włączenia przedstawicieli związków zawodowych w skład senackich komisji budżetowej i ds. nauki, nowego regulaminu premiowania dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi, przywrócenia mianowanym bibliotekarzom zatrudnionym na stanowiskach kustoszy i starszych bibliotekarzy urlopu wypoczynkowego w wymiarze 36 dni, dodatkowego zatrudnienia dla pracowników dydaktycznych, kontynuowania zatrudnienia po nabyciu uprawnień emerytalnych. Pan Rektor obiecał, że dokona gruntownej analizy przedstawionych zagadnień.

W trakcie spotkania strona związkowa uzyskała zapewnienie Pana Rektora o organizacji cyklicznych spotkań z przedstawicielami związków zawodowych. Ustalono, że spotkania będą odbywały się raz na kwartał lub częściej jeżeli będzie tego wymagała bieżąca sytuacja. Wśród związkowców uczestniczących w spotkaniu wytworzyło się przeświadczenie o realnej możliwości dobrej współpracy z nowymi władzami SUM, tak przecież ważnej dla dobra naszej Uczelni i całej społeczności akademickiej.