Historia naszych starań w sprawie upublicznienia wynagrodzeń Kanclerza SUM

"Konia z rzędem" dla osoby, która określi wysokość wynagrodzenia Kanclerz SUM, na podstawie pisma-odpowiedzi Pani Rektor z dnia 2009-03-25.