Zmiany w Statucie – wydanie uchwały Senatu z naruszeniem prawa – pismo do Ministra Zdrowia o unieważnienie uchwały