Narodowy Kongres Nauki, Konferencja, MCK w Katowicach / 26 – 27 stycznia 2017 r./

Organizowany przez MNiSW z udziałem Ministra Jarosława Gowina "Ścieżki kariery akademickiej i rozwój młodej kadry"

W Konferencji braliśmy udział z ramienia Solidarności SUM, KSN i RSN "S".
Konferencja podzielona była na wystąpienia programowe i seminaria tematyczne, w których czynnie uczestniczyliśmy.

Z ramienia Solidarności SUM uczestniczyłam między innymi w Sesji na temat "Wyzwania etyczne w związku z karierą naukową". Etos akademicki.

Przedstawiłam dwa stanowiska / w załączeniu/:

  • związkowe
  • stanowisko prof. Grzegorza Opali - Honorowego Przewodniczącego "S" SUM, Honorowego Profesora SUM, Byłego Ministra Zdrowia, Wybitnego Naukowca.

Danuta Jarosz – przew. KZ NSZZ "S" SUM w Katowicach

Relacja z NKN na stronie MNISW