Zmiany w Statucie SUM – opinia NSZZ "Solidarność" SUM w Katowicach