ORDER ORŁA BIAŁEGO – NAJWYŻSZE ODZNACZENIE DLA PROFESORA MIECZYSŁAWA CHORĄŻEGO

3 maja 2017 rok, Święto Państwowe upamiętniające uchwalenie pierwszej w Europie Konstytucji 3 maja 1791 roku, ustawy regulującej ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz Święto w Kościele katolickim upamiętniające Śluby Jana II Kazimierza króla Polski w 1656 roku ustanawiające Maryję Królową Polski i zawierzające Jej nasz Naród.

W tym pięknym dniu podczas uroczystości na Zamku Królewskim, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda w uznaniu znamienitych zasług dla rozwoju polskiej medycyny, za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej wręczył najwyższe odznaczenie Order Orła Białego Profesorowi Mieczysławowi Chorążemu, wybitnemu uczonemu, który habilitację uzyskał w Śląskiej Akademii Medycznej.

Profesor jest autorem wielu publikacji z zakresu biologii nowotworów, między innymi wydanej w 1973 wspólnie z Kazimierzem Duxem książki pt. Wstęp do biologii nowotworów. Oprócz tego opublikował ponad 120 artykułów i monografii, w dużej części anglojęzycznych. Był jednym z pionierów badań nad mutagenezą środowiskową oraz epidemiologią molekularną[4]. Współpracował od lat siedemdziesiątych XX wieku z National Cancer Institute z Bethesda w USA, prowadząc prace nad genetyką raka płuc. Jest promotorem 18 zakończonych przewodów doktorskich. Pięciu spośród jego doktorantów otrzymało tytuł profesora.

Od 1971 jest członkiem korespondentem, a od 1986 członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk. Od 1995 jest również członkiem czynnym Polskiej Akademii Umiejętności[6][5]. Członek wielu rad naukowych instytutów badawczych, między innymi Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu, a także członek wielu towarzystw naukowych, w tym Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, którego był prezesem, Polskiego Towarzystwa Zwalczania Raka oraz członek honorowy Hungarian Oncological Society.

Uczestniczył w Powstaniu Warszawskim, w czasie działań wojennych był dwukrotnie ranny. Po upadku Powstania Warszawskiego internowany jako jeniec wojenny do stalagu XIA w Altengrabow w Niemczech. Za działalność w czasie wojny odznaczony dwukrotnie Krzyżem Walecznych, Krzyżem Armii Krajowej i Warszawskim Krzyżem Powstańczym.

Laureat wielu nagród i odznaczeń. Doktor honoris causa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Śląskiej Akademii Medycznej.

Kawaler wielu odznaczeń państwowych, Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą, Krzyża Oficerskiego i Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski, a także Złotego i Srebrnego z Mieczami Krzyża Zasługi[5][2]. W 2012 otrzymał tytuł honorowego obywatela Białej Podlaskiej w uznaniu znamienitych zasług dla rozwoju polskiej medycyny, za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej, prezydent Andrzej Duda nadał mu Order Orła Białego

Wspaniały uczony, żołnierz AK, aktywnie wspierał “S” w okresie stanu wojennego, m. in. podpisał list w sprawie uwolnienia internowanych działaczy Solidarności, otrzymał Złoty Medal Solidarności.

Jesteśmy dumni z Pana Profesora i serdecznie gratulujemy !