Projekt ustawy 2.0 ( wraz z przepisami wprowadzającymi) , która przedstawiona została przez Min. J. Gowina  19 września 2017 r. na Narodowym Kongresie Nauki w Krakowie

Min. Gowin uznał, że Narodowe Kongresy Nauki, w których mogliśmy brać udział, były wystarczające żeby móc teraz powiedzieć, że projekt ustawy  powstał w wyniku szerokiej społecznej konsultacji w całym  środowisku akademickim. Nic bardziej mylnego!

Na stronie KSN   ,,Solidarność”umieszczone są wszystkie nasze opinie i stanowiska,które zawierają ważne uwagi do  przedstawianych na NKN projektów. Niestety nie zostały uwzględnione.

Projekt z przepisami wprowadzającymi dostaliśmy  z Ministerstwa drogą oficjalną do zaopiniowania, a termin określono na 19 października 2017 r.!

Sam projekt liczy 457 artykułów  i 175 stron!

Wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z projektem i przedstawienia swoich uwag, prosimy o wysyłanie swoich opinii na adres: solidarnosc.sum@gmail.com

Życzę miłej lektury i proszę o uwagi do projektu ustawy

Danuta Jarosz