Wyniki wyborów delegatów na Zakładowe Zebranie Delegatów NSZZ "S" naszej Uczelni.