Stanowisko KSN NSZZ "Solidarność"

W sprawie projektu ustawy 2.0 przesłane do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.