37 rocznica stanu wojennego

Relacja z uroczystości złożenia kwiatów pod tablicą upamiętniającą postawę lekarzy i pracowników służby zdrowia podczas pacyfikacji kop. Wujek-16 grudnia 2018 rok

16 grudnia 2018 roku w 37. rocznicę pacyfikacji kopalni „Wujek” w holu Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Medyków 14 odbyła się uroczystość upamiętniająca wspaniałą postawę lekarzy, pielęgniarek i pozostałych pracowników służby zdrowia, organizujących pomoc górnikom rannym 16 grudnia 1981 roku w czasie pacyfikacji strajku w KWK "Wujek".

,,Przywołujemy pamięć o naszych koleżankach i kolegach, którzy zdali trudny egzamin wykonywania swoich obowiązków. Szczególnie chcemy pamiętać o tych pracownikach służby zdrowia, którzy nieśli pomoc i otaczali opieką uczestników antykomunistycznej opozycji także wtedy, kiedy groziły im za to prześladowania okresu stanu wojennego” – mówił prof. Grzegorz Opala, Przewodniczący Stowarzyszenia „Solidarność i Pamięć”, inicjator i organizator uroczystości. W uroczystości udział wzięli:

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Janusz Cieszyński,
Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa,
Wicemarszałek Województwa Śląskiego Dariusz Starzycki,
Środowisko medyczne na rzecz niepodległości Polski,
Przedstawiciel Wojewody Andrzej Pazera,
Prorektor ds. Klinicznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego dr hab. n. med. Damian Czyżewski,
Dziekan Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. n. med. Jan E. Zejda,
Kapelan Solidarności ks. Prałat dr Stanisław Puchała,
Dyrektor IPN w Katowicach Andrzej Sznajder,
Prezes Śląskiej Izby Lekarskiej dr Jacek Kozakiewicz,
Delegacja górników z KWK "Wujek",
Prezes Okresowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach Anna Janik,
Spontaniczni organizatorzy akcji ratunkowej w kopalni — między innymi: dr Urszula Wenda, Zofia Kiera,
Przewodnicząca Solidarności SUM- Danuta Jarosz,
Przedstawiciel Solidarności UŚ,
Byli internowani i działacze Solidarności lat osiemdziesiątych,
Poczty sztandarowe,
Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Tomasz Kajor.

Po raz pierwszy w uroczystości udział wziął przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia. Podsekretarz Stanu Janusz Cieszyński przekazał na ręce prof. Grzegorza Opali list od Ministra Zdrowia, a także wręczył 17 odznaczeń resortowych zasłużonym pielęgniarkom i lekarzom, którzy 37 lat temu wykazali się niezwykłą odwagą ratując i wpierając rannych górników. Wśród nagrodzonych znaleźli się między innymi: Prof. Grzegorz Opala, Anna Wojciechowska-Wieja, Zofia Kiera, Prof. Władysław Nasiłowski, dr n. med. Jerzy Stasiak, prof. Andrzej Markiewicz.

Przed pamiątkową tablicą złożyli kwiaty uczestnicy VI edycji Biegu Dziewięciu Górników. Po raz drugi część młodzieży wystartowała również sprzed Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowi-cach. Młodzi ludzie z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach pobiegli z wizerunkiem Bogusława Kopczaka na koszulkach.