Żałoba narodowa – 15 i 16 lutego 2019 r.

Od północy z czwartku na piątek rozpoczęła się żałoba narodowa po śmierci byłego premiera Jana Olszewskiego, który zmarł 7 lutego 2019 r. w wieku 88 lat.

Żałoba obowiązywać będzie do godz. 19.00 w sobotę.

To wielka strata i wielki smutek dla wszystkich Polaków. Śp. Jan Olszewski był prawdziwym patriotą, prawym, wspaniałym Polakiem, człowiekiem Solidarności. Był czołową postacią w dążeniu do odzyskania wolności i niepodległości. Odważnie bronił skrzywdzonych w reżimie komunistycznym, a wizja Polski wolnej i niezależnej była Mu ideałem, do którego zawsze dążył. Odsunięty od władzy, w swoim ostatnim wystąpieniu w 1992 roku jako premier wypowiedział znaczące słowa:

"uważam, że naród polski powinien mieć poczucie, że wśród tych, którzy nimi rządzą nie ma ludzi, którzy pomagali UB i SB utrzymywać Polaków w zniewoleniu"
i
"w grze jest coś więcej, jest pewien obraz Polski, jaka ona ma być, może inaczej – czyja ona ma być"

Oddajemy hołd Wielkiemu Polakowi śp. Janowi Olszewskiemu i zapewniamy o modlitwie za spokój Jego Duszy.

Główne uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę. O godz. 11 zostanie odprawiona msza żałobna w archikatedrze św. Jana Chrzciciela; między godz. 13 a 13.30 kondukt pogrzebowy przejdzie pod Pomnik Powstania Warszawskiego, gdzie premiera Olszewskiego pożegnają żołnierze Armii Krajowej, byli powstańcy warszawscy. Następnie na lawecie wojskowej, w asyście policyjnej i szwadronu reprezentacyjnego, kondukt przemieści się na cmentarz wojskowy na Powązkach, gdzie odbędzie się pogrzeb.

W imieniu KZ NSZZ Solidarność Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach- Danuta Jarosz – Przewodnicząca