Wybory dodatkowe do Rady Uczelni w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach

- czy zachowano prawo do wolności wyboru? - czytaj korespondencję w sprawie.