Wybory dodatkowe do Rady Uczelni w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach - ciąg dalszy.

JM Rektor SUM przedstawi wniosek do Senatu o ponowne wyznaczenie terminu na zgłoszenie kandydatów do Rady Uczelni.

(korespondencja w sprawie - stanowisko i pismo JM Rektora oraz odpowiedź KZ Solidarność).