Projekt Statutu SUM w Katowicach, przedstawiony związkom zawodowym do zaopiniowania.