Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nagród ministra właściwego do spraw zdrowia dla nauczycieli akademickich.

Czekamy na opinie i uwagi do 17 kwietnia.