Opinia związków zawodowych do projektu Statutu SUM w Katowicach.