Ważne pismo Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego skierowane do Rektorów Uczelni Wyższych.