Stanowisko Regionu Śląsko -Dąbrowskiego Solidarność