WYPŁATA PODWYŻEK WYNAGRODZEŃ DLA PRACOWNIKÓW SUM

Terminy wypłat podwyżek wynagrodzeń

1. Dla nauczycieli akademickich:

1 października 2019 r. - wynagrodzenie zasadnicze po podwyżce wraz ze zmiennymi składnikami wynagrodzenia (np. wysługą lat) za miesiąc październik /zgodnie z podpisanym przez pracownika porozumieniem zmieniającym do umowy/.

5 listopada 2019 r. – wyrównanie wynagrodzenia zasadniczego oraz składników zmiennych od 1 stycznia 2019 r.

2. Dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

30 października 2019 r. - wynagrodzenie zasadnicze po podwyżce wraz ze zmiennymi składnikami wynagrodzenia (np. wysługą lat, premią) za miesiąc październik /zgodnie z podpisanym przez pracownika porozumieniem zmieniającym do umowy/

oraz wyrównanie wynagrodzenia zasadniczego i składników zmiennych od 1 stycznia 2019 r.

W związku z wejściem w życie znowelizowanych przepisów prawa podatkowego, podwyżka wynagrodzeń i wyrównanie wynagrodzenia od 1.01.2019 r. objęte będą mniejszym podatkiem PIT, który obowiązuje od 1 października 2019 r./obniżenie z 18 na 17 procent/. 

Ponadto pracownicze koszty uzyskania przychodów zostaną podwyższone dwukrotnie, co zmniejsza podstawę opodatkowania:

250 zł miesięczne (jednoetatowcy) – obecnie 111,25 zł;

300 zł miesięczne (jednoetatowcy, dojeżdżający) – obecnie 139,06 zł;

3 000 zł roczne (jednoetatowcy, miejscowi) - obecnie 1 335,00 zł;

3 600 zł roczne (jednoetatowcy, dojeżdżający) obecnie 1 668,72 zł;

4 500 zł roczne (wieloetatowcy) obecnie 2 002,05 zł;

5 400 zł roczne (wieloetatowcy, dojeżdżający) obecnie 2 502,56 zł

Danuta Jarosz – przew. KZ NSZZ Solidarność SUM w Katowicach