Doktor Honoris Causa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Profesor Władysław Nasiłowski - Laureatem Nagrody AD 2019 "Lux ex Silesia"

13 października 2019 r. o godz. 18.00 w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach podczas Międzyuczelnianej Inauguracji Roku Akademickiego

Profesor Władysław Nasiłowski, wybitny lekarz, nestor śląskiej medycyny i jedna z najwybitniejszych postaci polskiej medycyny sądowej, odbierze nagrodę Lux ex Silesia (Światło ze Śląska).

Nagrodę Lux ex Silesia przyznaje się osobom ukazującym w swej działalności naukowej lub artystycznej wartości moralne i wnoszące trwały wkład w kulturę Górnego Śląska.

,,Profesor Władysław Nasiłowski w czasach stanu wojennego był autorem wielu ekspertyz, które miały znaczenie polityczne. Wydawał opinie między innymi związane z pacyfikacją kopalni Wujek czy w związku ze śmiercią księdza Jerzego Popiełuszki. Przygotował także szereg ekspertyz dla celów beatyfikacyjnych.

Urodzony w 1925 r. Władysław Nasiłowski jest anatomopatologiem. Należy do najważniejszych postaci polskiej medycyny sądowej. Jest wybitnym specjalistą anatomii patologicznej i medycyny sądowej, nauczycielem wielu pokoleń lekarzy, a także i prawników, dla których prowadził wykłady. Jest też w środowisku lekarskim niekwestionowanym autorytetem oraz wzorem etycznym.

Był przewodniczącym Naczelnego Sądu Lekarskiego, Naczelnej Izby Lekarskiej, wieloletnim przewodniczącym Okręgowego Sądu Lekarskiego w Katowicach, był też jednym ze współtwórców Kodeksu Etyki Lekarskiej.

W latach 50. w Śląskiej Akademii Medycznej prowadził zajęcia dydaktyczne z patomorfologii i medycyny sądowej, wykładał też etykę lekarską. W latach 80. był Dziekanem Wydziału Lekarskiego w Katowicach”

Laudację wygłosi Profesor Grzegorz Opala, który jako Przewodniczący Stowarzyszenia ,,Solidarność i Pamięć” wspólnie z KZ NSZZ Solidarność SUM był wnioskodawcą wyróżnienia dla Profesora Władysława Nasiłowskiego.

Zapraszamy i serdecznie zachęcamy do udziału w tej ważnej uroczystości wszystkich członków i sympatyków Solidarności, a także wszystkich pracowników naszej Alma Mater.

Prosimy samodzielnych nauczycieli akademickich by zaszczycili swoją obecnością udział w uroczystości, przybywając w togach.

Danuta Jarosz – przew. NSZZ Solidarność SUM