Uroczystość wręczenia nagrody Lux ex Silesia dla prof. Wojciecha Władysława Nasiłowskiego - zdjęcia.

Tekst laudacji wygłoszonej przez prof. Grzegorza Opalę- Honorowego Profesora SUM w Katowicach.