Wypłata za godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli akademickich SUM w Katowicach

/interwencja związkowa/