Odpowiedź Rektora dot. wypłat za godziny ponadwymiarowe.