Korespondencja w sprawie ograniczenia obowiązku świadczenia pracy w związku z pandemią:

  1. Odpowiedź JM Rektora
  2. Odpowiedź KZ NSZZ Solidarność