40 rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych - PAMIĘTAMY !!!

Stanowisko KK na 40-lecie powstania "Solidarności"

Komisja Krajowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w 40. rocznicę powstania Związku składa wyrazy szacunku i wdzięczności wszystkim, którzy niesieni wezwaniem Św. Jana Pawła II latem 1980 roku podjęli wspólny wysiłek w walce o godność i podmiotowość ludzi pracy. „Solidarność” rodziła się w całej Polsce i tworzyły ją tysiące ludzi. Każdy strajk, każde porozumienie, każde poświęcenie miało znaczenie i przyczyniło się do tego wielkiego pokojowego sukcesu.

Swoje dążenia – w tym to najważniejsze o prawie do niezależnego od władzy i pracodawców związku zawodowego – strajkujący pracownicy sformułowali w postaci postulatów, które jako swoje dziedzictwo i zobowiązane, NSZZ „Solidarność” nadal realizuje. Jednym z materialnych świadectw tego dziedzictwa są tablice z 21 postulatami gdańskimi, które po latach tułaczki powinny wreszcie wrócić tam gdzie ich miejsce – do historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej.

Przywołując rocznicę robotniczego zrywu, który w konsekwencji przyniósł Polsce niepodległość przypominamy, że była i jest jedna „Solidarność”. Nasz Związek powstał 40. lat temu i nieprzerwanie funkcjonuje realizując to, o co wtedy walczyli polscy pracownicy. Jest depozytariuszem i kontynuatorem sierpniowego dziedzictwa, z którego dzisiaj szczególnie ważne jest przesłanie dialogu i porozumiewania się, jako drogi do rozwiązywania trudnych społecznych problemów i napięć.

W 40. rocznicę powstania NSZZ „Solidarność” wyrażamy solidarność ze społeczeństwem Białorusi, walczącym dzisiaj o swoją podmiotowość. Życzymy wytrwałości i deklarujemy wsparcie.

Mszą świętą w szczecińskim kościele pw. św. Stanisława Kostki rozpoczęły się uroczystości w 40. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych

Szczecin to jeden z kluczowych symboli społecznego protestu w 1980 r. – napisał w liście prezydent Andrzej Duda. Dodał, że idea Polski solidarnej to nasze chlubne dziedzictwo i wielkie zobowiązanie. Pamiętamy, że ludzie Sierpnia byli żołnierzami sztafety wolności, za którą dzisiejsza wolna Polska jest im winna dozgonną wdzięczność - zaznaczył premier Mateusz Morawiecki.

"Cześć bohaterom polskiego Sierpnia"

Sierpień 1980 to fundament wolnej Polski, to zarazem historyczny przełom, który dał początek wielkim przemianom, przekształcającym Europę i świat - napisał w liście do uczestników obchodów 40. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych prezydent Andrzej Duda. Prezydent wskazał, że walka podjęta przez Polaków stała się "inspiracją dla innych narodów". Protestujący, jak napisał Duda, przeciwstawili się "złu komunistycznego systemu, walcząc o godność, wolność i prawdę", a także o społeczną sprawiedliwość i respektowanie praw pracowniczych. Prezydent zaznaczył, że Szczecin i region stały się "drugim co do siły protestu" ośrodkiem w Polsce, a pierwszym, "gdzie pod robotniczym naciskiem dokładnie 40 lat temu, 30 sierpnia 1980 r. zostało wynegocjowane i podpisane porozumienie, składające się na Porozumienia Sierpniowe, które odmieniły oblicze naszego kraju".

Prezydent podkreślił, że zasługą protestujących załóg Szczecina było także wywalczenie wielu innych postulatów, jak na przykład "poszerzającego społeczną przestrzeń prawdy i wolności dostępu Kościoła do mediów". Wskazał, że etos polskiego Sierpnia jest przede wszystkim "żywą inspiracją dla przyszłości". Zapomnieć, zdradzić ideały Sierpnia, to zagrozić podstawom wolnej, silnej, sprawiedliwej Rzeczpospolitej" – napisał Duda. Dodał, że idea Polski solidarnej to „nasze chlubne dziedzictwo” i wielkie zobowiązanie.

40 najpopularniejszych miejsc na świecie zostanie podświetlonych w biało-czerwonych kolorach specjalnie z okazji 40. rocznicy powstania NSZZ "Solidarność"

Jeden z takich obiektów - minaret Kutb Minar, jedno z najbardziej obleganych turystycznie miejsc w stolicy Indii New Dehli.

Oprócz słynnego minaretu podświetlono także wiele innych znanych obiektów na całym świecie - m.in. Figurę Chrystusa Zbawiciela w Rio de Janeiro, wiedeński wieżowiec Ringturm, wodospad Niagara czy też Pacific Park na Santa Monica Pier w Kaliforni.