Komunikat Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej SIP

Komisja Wyborczo-Skrutacyjna SIP informuje pracowników SUM, którzy deklarują chęć wzięcia udziału w wyborach kandydatów na Społecznych Inspektorów Pracy w SUM, że w tym celu należy spełnić następujące wymogi:

Przesłać w terminie do 13 listopada 2020 r. na adres mailowy Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej solidarnosc.sum@gmail.com następujące dane:

  • imię i nazwisko
  • indywidualny adres mailowy
  • deklarację o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu uczestnictwa w wyborach Społecznego Inspektora Pracy oraz z czynnościami bezpośrednio związanymi z wyborami”

Informujemy, że wybory będą przeprowadzone w systemie zdalnym z wykorzystaniem profesjonalnej platformy do głosowania przy zapewnieniu zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

Platforma do wyborów udostępni każdemu elektorowi zindywidualizowaną kartę do głosowania.

Karta do głosowania zawierać będzie dokładną instrukcję określającą warunki ważności oddanych głosów.

Głosować będzie można z dowolnego miejsca na świecie oraz dowolnego urządzenia posiadającego dostęp do internetu.