Uroczystości upamiętniające 42. rocznicę wydarzeń grudniowych (16 grudnia 2023 roku)

Hołd pamięci dla górników z Wujka (czytaj: strona internetowa NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego)

Przed rozpoczęciem głównych uroczystości przy kopalni Wujek, w holu Centralnego Szpitala Klinicznego w Katowicach Ligocie upamiętniono postawę lekarzy, pielęgniarek i innych pracowników służby zdrowia, którzy nieśli pomoc górnikom rannym podczas pacyfikacji kopalni Wujek. Pod tablicą poświęconą ich pamięci złożono wiązanki kwiatów.

Dokumentacja fotograficzna z uroczystości w CSK Ligota...