WSPARCIE PROTESTÓW ROLNICZYCH

Koleżanki i Koledzy

W dniu wczorajszym na posiedzeniu Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” podjęto uchwałę KK (uchwała w załączeniu), w której zdecydowano o czynnym wsparciu i współorganizacji Protestów Rolniczych. W związku z tym, że NSZZ „Solidarność” w trakcie trwania protestów rolników ściśle współpracuje z Solidarnością Rolników Indywidualnych, informujemy, że po spotkaniu Prezydium Komisji Krajowej i Szefów ZR „Solidarności”, które odbędzie się 28 lutego w Warszawie, poinformujemy o konkretnej dacie i formie protestu.

Najprawdopodobniej protest odbędzie się w Warszawie pomiędzy 6-8 marca.

W związku z licznymi pytaniami o wsparcie Protestu Rolników, które odbędzie się 27.02 br (we wtorek) informujemy, że organizacje zakładowe i międzyzakładowe decyzję o wsparciu tego protestu podejmują we własnym zakresie.

Dominik Kolorz
NSZZ "Solidarność"
Region Śląsko-Dąbrowski

Uchwała KK nr 1 z dnia 22 lutego